Mix Media Nail Art

tema: Friday the 13th

**Ova pravila važe za pravce 3D Nail Art,Hand painted  Nail Art i Aerografija. Nepoštovanjem bilo kog od pravila, skida se 10 poena od ukupnog zbira.  

1.

Učesnici mogu da predaju više od jednog rada, ali su dužni da uplate kotizaciju za učešće za svaki od radova. Samo oni učesnici čiji radovi uđu u top-10, imaju pravo da akumuliraju poene za ovo takmičenje u opšti zbir Pehara Nailpro Istočne Evrope. Ukoliko nekoliko radova istog učesnika uđu u top-10, u opšti zbir će se uračunati samo za onaj rad koji je skupio najveći broj poena.

2.

Svaki od radova treba da se sastoji od 10 posebnih fabričkih tipsi. Dužina tipse ne treba da bude veća od 2 inča (5,08 cm), a širina veća od ¾ inča (1,9 см u ispravljenom stanju). Tipse treba da budu raspoređene po velični. Tipse za završnim radom treba da budu pokretne.

Dizajn treba da bude urađen na svih 10 tipsi. Tipse treba da budu odvojene jedna od druge, ne smeje biti spojene međusobno. Dizajn treba da se uklapa u jedinstvenu sliku na svih 10 tipsi. Ukoliko rad ne odgovara navedenim pravilima, sudije imaju pravo da oduzmu poene.

3.

Mix Media Nail Art ocenjivaće se prema sledećim kriterijumima: originalnost, vizuelno interesovanje, boja, prezentacija, balans, dizajn i detalji, dužina tipsi, opšti utisak, komplikovanost, veličina, veštine i tema.

Učesnici moraju da pripreme pismeni opis u dva dela. U prvom- detaljan opis materijala i proces izvođenja nail art-a, u drugom- istoriju interpretacije teme (legenda). Zabranjeno je pominjanje brendova i proizvođača, kao i potpisivanje. Nepoštovanjem pravila biće oduzeto 5 poena iz ukupnog zbira.

Ova pravila se odnose na sve kategorije:

 1. Sva propisana pravila za kategorije 3D, Ručno iscrtavanje, Aerografija se moraju ispoštovati.
 2. Takmičarima nije dozvoljeno korišćenje dizajna i logotipa sa Copyright-om (autorskim pravom).
 3. Svi radovi treba da budu završeni pre počeka takmičenja. Hala neće biti opremljena radnim mestima i električnom energijom.
 4. Originalna boja tipsi nije bitna.
 5. Top coat, UV gel ili lak sa gliterom je dozvoljeno koristiti. Za sve kategorije.
 6. **Zabranjeno je koristiti forme i slično (isključivo tipse). Za sve kategorije. 
 7. Takmičari mogu koristiti slične verzije dizajna ili logotipa sa Copyright-om, ali ne smeju biti identične originalu. Ukoliko je rad identičan- skidaju se poeni.
 8. Radovi će se ocenjivati u toku prezentacije.
 9. Svaki dizajn iz kategorija 3D nail art, Hand Painted Nail Art ili Aerografija koji je ranije osvajao Nailpro  takmičenje zabranjeno je koristiti. Organizatori Nailpro zadržavaju pravo diskvalifikacije rada koji podseća na dizajn koji je već osvajao takmičenje. Sve diskusije na temu dizajna se sprovode u strogoj tajnosti. Za sve kategorije.

Ova pravila se odnose samo na kategoriju 3D nail art:

 1. Svi radovi 3D art treba da budu urađeni pomoću profesionalnog materijala i preparata (monomer i akrilni prah u boji, UV/LED gelovi, lakovi, elementi za dizajn i cirkoni itd.).
 2. ** 3D dizajn ne preba da bude ispupčen iznad površine tipsi više od 1 inči (2,54 cm). 3D elementi ne mogu da izlaze na površinu platoa, čija je veličina 6×8 inči.
 3. Elementi za dizajn i cirkoni su dozvoljeni, ali ne treba da čine više od 25% od ukupnog dizajna.

Pravilo koje se odnosi samo na Hand Painted Nail Art:

 1. Svi radovi treba da budu urađeni isključivo pomoću tehnike ručnog iscrtavanja. Dozvoljeno je koristiti samo akrilnih boje i lakove za nokte. Gel lakovi su zabranjeni.

Pravilo koje se odnosi samo na Aerografiju:

 1. Radovi treba da budu urađeni isključivo pomoću boja za aerografiju.
**Novo pravilo/Izmene

Vlasništvo Nailpro Competition © 2018 Creative Age Publikacije. Sva pravila, uključujući kriterijume za ocenjivanje, NISU DOZVOLJENA DA SE KORISTE BEZ PISANOG ODOBRENJA I  DOZVOLE  DIREKTORA KONKURSA NAILPRO! Sva prava zadržana © Nailpro