Fantasy nail art

Tema: Movie star

Za učešće na onlajn takmičenju svi poslovi se obavljaju unapred prema modelu.

Ukupna slika nastaje izvođenjem zadatka sa dve ruke na modelu po POSTER principu!

1 - Koliko radova može da se aplicira?

Učesnik može da aplicira sa više radova, ali uplaćuje kotizaciju za svaki rad posebno. U tom slučaju, u individualnom ili timskom takmičenju, u tabelu će biti uneta ocena za rad koja bude imala najviše poena.

2 - Kako pripremiti rad?

Svi koji učestvuju na online takmičenju moraju uraditi sve na modelu pre slikanja (frizura,sminka,kostim i nokti na obe ruke). Slika se kao za POSTER.

Za učešće na onlajn takmičenju svi poslovi se obavljaju unapred prema modelu.

Ukupna slika nastaje izvođenjem zadatka sa dve ruke na modelu po POSTER principu!
Fotografije radova su pripremljene: rad na rukama modela iz 4 ugla (pogled odozgo, pogled napred, levo, desno) puna slika modela, pune dužine.

Podnošenjem fotografije konkursa, učesnik potvrđuje saglasnost modela i fotografa (ukoliko se koriste njegove usluge) sa ocenom i naknadnim objavljivanjem fotografija u štampi, društvenim mrežama i na veb stranici takmičenja. Sve pravne nepravilnosti rešava učesnik u čije ime se podnosi prijava.

3 - Ko je zadužen za frizuru i šminku?

Sav rad, uključujući frizuru i šminku, mora da uradi isključivo takmičar.

4 - Koji materijali se koriste za rad?

Sav nail art potrebno je uraditi isključivo pomoću profesionalnog materijala za nokte (akril u boji i monomer, gelovi, lakovi, cirkoni itd.).

5 - Šta se može koristiti u dizajnu?

Može se koristiti ukrasi, ali njihovo prisustvo ne treba da bude veće od 25%  od ukupnog dizajna.

6 - Demonstracija priprema za rad

Sve radove (dizajn na noktima, frizura i šminka), osim kostima, treba da uradi isključivo takmičar koji se registrovao u ovoj nominaciji.

7 - Tema

Teme za sva takmičenja se objavljuju na početku  takmičarske godine. Tema treba da bude ispraćena na svih 10 prstiju.

8 - Zabrana korišćenja tuđeg autorstva

Učesnicima je zabranjeno korišćenje logotipa, dizajna ili predmeta umetnosti tuđeg autorstva. Kazne za korišćenje logotipa, zaštićenih autorskim pravom, biće razmotrene od strane sudije.

9 - Dizajn

Nokti treba da budu uključeni u dizajn. Rad treba da se nalazi na noktima modela, a ne samo na platformi.

10 - Forma noktiju

Forma veštačkih noktiju treba da bude nastavak/element dizajna. Oni ne treba da budu samo platforma za 3D konstrukciju. Ukoliko se nokti ne uklapaju u dizajn, sudije mogu skinuti 10 poena. Veštački nokti treba da budu odvojeni jedan od drugog, oni ne mogu biti međusobno zalepljeni. Rad treba da se nalazi na noktima modela, nikako na prstima i dlanovima modela. Svaki umetnički detalj može da bude prepleten sa drugim elementima, detaljima, a, pritom, treba da se vidi posebno pričvršćena tipsa/ veštački nokat. Veličina umetničkih detalja/elemenata neće se razmatrati na ocenjivanju, ali stepen komplikovanosti rada će se razmatrati.

11 - Kako se ocenjuje rad

Fantasy nail art ocenjivaće se prema sledećim kategorijama: originalnost,boju,kostim,dizajn, vizuelni utisak,balans,opšti utisak, prezentacija, komplikovanost, veština, detalji i tema.

12 - Uzroci diskvalifikacije

Svaki fantasy nail art koji je nekad osvajao prvo mesto na NAILPRO ne može biti ponovo korišćen ili iskopiran drugim učesnikom. Komitet šampionata ima pravo da diskvalifikuje učesnika ukoliko njegov rad liči na radove koji su prethodno osvajali takmičenje. Sve diskusije na ovu temu sa zaposlenim šampionata provodiće se u strogoj tajnosti.

**Novo pravilo/ Izmene 

Property of Nailpro Competition ©2019 Creative Age Publications. All rules including judging criteria are NOT ALLOWED TO BE USED UNLESS WRITTEN APPROVAL IS GIVEN FROM NAILPRO COMPETITION DIRECTOR ONLY!  All Nailpro Competition rules are copy written and all rights reserved.