Gel Paint Hand Painted Nail Art

tema: The City of Cats

1.

Učesnici mogu da predaju više od jednog rada, ali su dužni da uplate kotizaciju za učešće za svaki od radova. Samo oni učesnici čiji radovi uđu u top-5, imaju pravu da akumuliraju poene za ovo takmičenje u opšti zbir NP individualni Cup ili timski Cup. Ukoliko nekoliko radova istog učesnika uđu u top-5, u opšti zbir će se uračunati samo za onaj rad koji je skupio najveći broj poena. Ukoliko ne prisustvujete na ceremoniji nagrađivanja, potrebno je da pronađete nekoga ko će preuzeti vaše radove.

2.

Takmičar odlučuje lično da li će prisustvovati na predaji radova ili će prepustiti drugom licu, u svakom slučaju, potrebno je da se na kraju preuzme rad.

Nailpro EEu ne snosi odgovornost za sudbinu radova nakon takmičenja. Registracija će se obavljati na mestu, uz posedovanje rada i uplatu kotizacije. Takmičari imaju pravo da predaju više radova, ali je potrebno uplatiti kotizaciju za svaki od njih.

3.

Za učešće potreban je set od 10 individualnih tipsi. Tipse treba da budu fabričke, nije dozvoljeno korišćenje neprofesionalnih tipsi. Dužina tipse ne treba da bude duža od 2 inča (5,08 cm) i šira od ¾ inča (1,9 cm), odnosno ukoliko se isprave i izmere, ne treba da budu veće od gore pomenutih veličina. Tipse treba da budu poređane po veličini gradaciono.

Dizajn treba da bude urađen ručno. Tipse treba da budu odvojene i ne smeju da budu spojene međusobno. Dizajn treba da čini jedinstvenu sliku na 10 tipsi,. Ukoliko tipse ne odgovaraju navedenim kriterijumima, dizajn može biti diskvalifikovan ili umanjen broj poena.

4.

Tema se objavljuje na početku takmičarske godine.
Potrebno je da bude izražena na svih 10 tipsi.

5.

Svi radovi treba da budu završeni pre početka takmičenja. Sala neće biti opremljena radnim mestima, utičnicama i stolicama.

6.

Radovi treba da budu izvedeni ručno.Sav rad mora biti uradjen sa GEL PAINT bojama. Zabranjene je airbrush,akrilne boje. Dozvoljene su samo GEL PAINT boje.

Stemping je zabranjen.

7.

Površina tipsi treba da bude glatka, bez ispupčenja.

8.

Top coat i UV gel zavrsni mogu se koristiti, ali NE SMEJU sadržati gliter.

9.

Takmičari mogu koristiti slične verzije poznatog dizajna ili umetničkih radova, ali ne smeju biti identičnii. Za nepoštovanje pravila biće oduzeti poeni.

10.

Prezentacija: Rad se donosi u zatvorenoj kutiji koja sluzi samo za transport.U kutiji je rad na 10 tipsi koje  treba da budu čvrsto fiksirane na ravnoj površini (jednobojnoj, bez ogledala) za potrebe ocenjivanja. Ne međusobno spojene. Širina te površine treba da bude maksimalno 6 inči (15,24 cm), dubina 8 inči (20,32 cm) i ¼ (0,635 сm) visina, potrebno je da  bude ravna i stabilana. Ne sme biti pričvršćena za dno kutije,da bi sudije mogle da izvade rad iz kutije i ocene.

Svi radovi koji ne odgovaraju gorenavedenim propisina, biće diskvalifikovani ili će biti oduzeti poeni.

11.

Takmičari treba da pripreme pismeni opis iz dva dela. Prvi deo- detaljan opis materijala i proces izrade nail art-a(ne pominjite imena brendova), drugi deo- istorija interpretacije teme (legenda). Zabranjeno je pominjanje brendova i proizvođača, potpisivanje radova. Zbog nepoštovanja pravila, biće oduzeto 5 poena.

12.

Rad će se ocenjivati na prezentaciji.

13.

Ocenjivanje će biti prema sledećim kriterijumima: originalnost, vizuelna zainteresovanost, boja, prezentacija, dizajn, balans, veličina, opšti utisak, komplikovanost, veštine, tema, Sudije neće biti upućene u tehnike rada.

14.

Rad koji je već pobeđivao ili osvajao prvo mesto na takmičenju NAILPRO ne može biti ponovljen pobednikom ili iskopiran drugim učesnikom u sledećim takmičenjima NAILPRO. Zaposleni takmičenja imaju pravo da diskvalifikuju bilo kog učesnika, čiji dizajn, po njihovom mišljenju, veoma podseća na dizajn pobednika. Sve diskusije o radovima učesnika NAILPRO takmičenja će se sprovoditi u strogoj tajnosti.

**Novo pravilo/Izmene

Vlasništvo Nailpro Competition © 2018 Creative Age Publikacije. Sva pravila, uključujući kriterijume za ocenjivanje, NISU DOZVOLJENA DA SE KORISTE BEZ PISANOG ODOBRENJA I  DOZVOLE  DIREKTORA KONKURSA NAILPRO! Sva prava zadržana © Nailpro