Extreme Stiletto Design

1.

Učesnicima je na raspolaganju tačno 2 sata (ukoliko nije propisano drugačije) za nadogradnju stiletto na jednoj ruci, uz korišćenje formi i akrila u boji ili materijala za nadogradnju u gelu. Dizajn treba da bude originalan i da priikazuje umetničke sposobnosti takmičara. Tipse i lepak NISU dozvoljeni. Dva učesnika mogu da dele jednog modela.

2.

Dužina noktiju treba da bude minimalno 2 inča svaki (5,08 см). Meri se od najdublje tačke oblasti kutikule do kraja slobodnog kraja. Nokti koji budu kraći-10 poena od ukupnog broja.

3.

Moguće je korišćenje kamuflažnog materijala.

4.

Akrilne i gel boje, kao i lakovi za nokte su zabranjeni. Umetničko crtanje na modeliranim noktima za ulepšavanje dizajna nije dopustivo. Dizajn noktiju treba da bude urađen isključivo materijalom za modeliranje (tvrdim). Stemping nije dozvoljeno koristiti!

5.

Dozvoljeno je koristiti glitter u prahu bilo kog kalibra, ali ne treba da čini više od 10% od ukupnog dizajna. Kristalna prasina (pixie type) je dozvoljena.

6.

Dizajn ne treba da pokriva više od 10% nokatne ploče.

7.

Svi radovi treba da budu izvedeni ra radnom mestu. Prethodni rad nije dozvoljen.

8.

NEMA teme- samo poštujte pravila!

9.

Dozvoljeno je koristiti elemente za dizajn. Površina nadogradnje treba da bude glatka.

10.

С-kriva –između 40% i 50%. Debljina nokta treba da odgovara salonskom stilu, idealno je —  оd 0, 08 dо  0,12 см (0.03-0.05 inča). Idealno je debljina vizit kartice.

11.

Takmičarima nije dozvoljeno da koriste prepoznatljiv dizajn koji je Copyright zaštićen, kao i logotipe i poznate umetničke radove (odnosno postojeće crteže).

12.

Mogu se koristiti hidratanta sredstva kao što su ulje i sapun.

13.

Sve turpije i baferi treba da budu čisti, novi i nekorišćeni.Instrumenti i sredstva za poliranje nisu dozvoljeni.

14.

Svi nokti treba da budu dovedeni do sjaja pomoću bafera ili top-a, ili UV top gela. Drugi lakovi, uključujući i one sa gliterom i šljokicama nisu dozvoljeni.

15.

Extreme stiletto design se ocenjuje prema sledećim kategorijama: bočna struktura i oblik ,C-krive, oblast kutikule, tema i dizajn, struktura površine, kontrola materijala i finiš, komplikovanost, dužina i forma, boja i balans, originalnost i opšti utisak.

16.

Svaki dizajn Extreme Stiletto Design, koji je nekada osvajao prvo mesto na Nailpro ne može biti korišćen ponovo istim ili drugim učesnikom. Zaposleni Nailpro imaju pravo da diskvalifikuju učesnika ukoliko im se učini da njegov dizajn podseća na dizajn pobednika. Sve diskusije na ovu temu će se obavljati u strogoj tajnosti.

** Novo pravilo / promene

Vlasništvo Nailpro World Nail Competitions © 2019 Creative Age Publications. Sva pravila konkursa, uključujući i sudske kriterijume, ne smeju da se kopiraju i koriste! KORIŠĆENJE JE MOGUĆE ISKLJUČIVO UZ POSEDOVANJE ZVANIČNE PISMENE POTVRDE OD DIREKTORA KONKURSA NAILPRO! Sva pravila takmičenja Nailpro su zaštićene autorskim pravom i sva prava su zaštićena.